Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

PRÁCTICA ORIENTADORA

GUÍA MULTIMEDIA DE RECURSOS EDUCATIVOS

GUÍA  MULTIMEDIA DE RECURSOS  EDUCATIVOS

Leo no blog de "Tecnología y Discapacidad " unha información interesante na que dan conta dun novo recurso didáctico para alumnado con necesidades educativas especiais. É a Guía multimedia de recursos educativos para o alumnado con necesidades educativas especiais.

A Guía Multimedia proporciona información sobre páxinas web con recursos didácticos para o alumnado e o profesorado, cd-rom con programas útiles e recursos pedagóxicos variados dos Equipos Específicos (discapacidade visual, auditiva, motórica e do comportamento). 

Descargar Guía Multimedia.  

A ORIENTACIÓN EN EQUIPOS E CENTROS: UNHA EXPERIENCIA PERSOAL

PLAN DE TITORÍAS DE BACHARELATO

PLAN  DE  TITORÍAS  DE  BACHARELATO

SESIÓNS DE TITORÍA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S. "Santa Eulalia" (Mérida)

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO

 

SEGUNDO DE BACHARELATO

 

PLAN DE TITORÍAS DE BACHARELATO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S. "Santa Eulalia" (Mérida)

 

UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE AS MÚLTIPLES FUNCIÓNS DO TITOR/A

UN  MAPA CONCEPTUAL SOBRE AS MÚLTIPLES FUNCIÓNS DO TITOR/A

 

Educadores21

Funcións do titor/a na Educación Secundaria

Mapa conceptual sobre as funcións do titor/a na Educación Secundaria .

Fonte informativa: Víctor Fuentes Barbadillo

PLAN DE TITORÍAS DE E.S.O.: UNHA MANCHEA DE RECURSOS

José Luis Ramos Sánchez é o responsable do Plan de Titorías para os catro cursos da Educación Secundaria Obrigatoria. Creo que é unha proposta completa e que facilita ideas e recursos para o desempeño eficaz da titoría na ESO.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

I.E.S. "Santa Eulalia" (Mérida)