Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

ANA TORRES JACK PRESENTA UNHA GUÍA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ANA TORRES JACK PRESENTA UNHA GUÍA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

INFORMACIÓN SOBRE OS CONTIDOS DA GUÍA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

----- TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL 

----- EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

----- EDUCACIÓN EN VALORES                           

----- EDUCACIÓN EMOCIONAL

----- TÉCNICAS DE RELAXACIÓN                        

----- ORIENTACIÓN FAMILIAR

- Entrevista co Presidente de Apoegal.

- "Unha década de difusión intelixente da tarefa orientadora".

0 comentarios