Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

AVALIACIÓN E PROMOCIÓN NA ESO (1)

 HOLA A TODOS/AS:
En relación a la promoción y titulación: con dos materias
pendientes después de la evaluación extraordinaria,
interpretais en la norma que es a criterio del
profesorado??. ¿ O la coletilla del " criterio "
es para materias.

un saludo. Espero vuestras respuestas.
Antonia Fernández

10 comentarios

María -

De acordo con Marta en canto ao Consello Orientador ; ¿ vos que opinades ? María

Nila -

Entendo que o Consello Orientador queda sustituído polo informe de avaliación final (artigo 14 da orde de aváliación na ESO).

Nila

Nila -

Acabo de ler a titulación por créditos, pero non teño claro como se computan os créditos das materias. Eu interpretei que unha materia que teña unha hora semanal será un crédito e unha que teña 3 serán tres créditos?. Se podedes aclarademe este punto.

Grazas

Nila

Jorge -

O sistema que se acordou en CCP e claustro no noso centro foi o seguinte

SISTEMA DE CÓMPUTO DE MATERIAS POR CRÉDITOS

Crédito: Cada sesión semanal dunha materia no curso correspondente.

PROMOCIÓN:

No caso de ter 3 materias suspensas sumaranse o número de créditos das dese curso e das pendentes. Se esta suma é igual ou inferior a 8 procederase á votación por maioría simple

Se esta suma é superior a 8 o alumno non promocionará

TITULACIÓN:

No caso de ter 3 materias suspensas sumaranse o número de créditos das dese curso e das pendentes. Se esta suma é igual ou inferior a 8 procederase á votación por maioría simple.

Se esta suma é superior a 8 o alumno non titulará.

Marta Moro -

Hola compañero/as:

Me parece muy interesante la línea de debate que habeis abierto con el tema de la "evaluación".

Me animo y abro otra: "el consejo orientador".

Se supone que estaba establecido legalmente desde la LOGSE y en la legislaci'on gallega con las ordenes del 25 de abril 1994 sobre evaluación en la ESO, la del 25 agosto 2003 de instrucciones de aplicación de la ESO, y la del 30 de septiembre 2004 sobre evaluación, promoción y titulación en ESO.

Pero resulta que estas órdenes quedan derogadas en la Derogación Normativa de la Disposición Derogatoria de la Orden del 21 de diciembre de 2007 sobre evaliación en ESO. Con lo cual entiendo que queda derogado, anulado, desaparecido el "consello orientador". Además en esta última orden no se hace mención alguna a el o cosa que se le parezca.

Quedo a la espera de los comentarios que se puedan suscitar.

Marta Moro

Nila -

O tema do cómputo por créditos pareceme algo moi novidoso, pero non teño nin a máis mínima idea como isto se pode facer para a ESO. Poderíades mandar algo máis concreto.

Un saúdo

Nila

Carlos Malvar -

Vou un pouco atrasado nos correos, quixera que alguén me aclarara algo que posiblemente non vin. Se a frase que enviou Ana é textual do borrador do decreto, para os efectos de promoción de curso computarase como unha única materia as de diferentes cursos que teñan a mesma denominación". Eu entendo que dúas matemáticas (salvo que matemáticas I ou II) suspensas computan como unha única materia , a non ser que sexa: "ás de diferentes", e aínda así sigo sin telo claro . Eu non o teño tan claro, así que si non interpreto algo... please

Jorge -

No meu centro establecemos un acordo en CCP e claustro para a promoción e titulación, que nos comentara o inspector, baseado nun cómputo por créditos (número de horas semanais que ten cada materia), de tal modo que ó superar un alumno certo número de créditos suspensos non poderá promocionar ou titular. Claro que se agora fan unha corrección, como se comenta, no decreto de bacharelato, veremos en que queda todo.

Nila -

Estou totalmente dacordo con que para a titulación queda a criterio do profesorado tanto para unha, dúas ou tres. O problema e establecer eses criterios, eu xa vin de todo, dende interpretar o abandono escolar, ata poñer peso numérico. Volvemos ao que facíamos coa LOXSE, que levaba a titular nun centro con tres e non titular noutro centro cunha materia suspensa. penso que deberíamos facer presión sobre isto para tentar de que unificaran criterios. Tamén se comenta que van a modificar o tema de que as materias con idéntica denominación conten como unha soa, o que levaría, por exemplo, que titulara unha persoa con 4 áreas sen superar (calquera área dos 4 cursos da ESO) e outra cunha non titulará. Bueno xa veremos en que queda todo.

Un saúdo

Nila

Adriana -

Hai que diferenciar a promoción da titulación. Baixo o meu punto de vista con 2 materias suspensas logo da avaliación extraordinaria o alumnado promociona sempre, non hai criterio da xunta avaliadora; o criterio seria para unha terceira materia(excepcinalmente).

No referido á titulación, entendo que logo da avaliación extraordinaria,para titular, hai que ter todas as materias aprobadas, quedando baixo o criterio da xunta avaliadora a desición no caso de unha, dúas e ata 3(excepcionalmente) materias suspensas.

Gustariame saber tamén a vosa interpretación.

Saúdos.Adriana.