Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

ARTIGOS DE ORIENTACIÓN -LA VOZ DE LA ESCUELA- ANA TORRES JACK

LA VOZ DE LA ESCUELA-LA VOZ DE GALICIA

AUTORA: ANA TORRES JACK

CURSO 2006-2007

1. Operación retorno (Problemas de adaptación escolar)

2. Quen é quen no colexio (Análise dos roles da clase)

3. A unión de profesores e pais (A reunión do titor coas familias)

4. Silencio, zona de estudo (Técnicas de traballo intelectual I)

5. Mínimo esforzo, máximo resultado (Técnicas de traballo intelectual II)

6. Á caza das ideas principais (Técnicas de traballo intelectual III)

7. Palabras, as xustas (Técnicas de traballo intelectual IV)

8. Grávao no disco duro (Técnicas de traballo intelectual V)

9. Como dúas pingas de auga (Orientacións para profesores de xemelgos)

10. Necesito compralo ¡xa! (Poñer freo ao consumismo)

11. Un poco de autocrítica (Guía para valorar os resultados da primeira avaliación)

12. Coas matemáticas ao lombo (Análise da asignatura)

13. Os perigos de non comer (Trastornos da alimentación I)

14. La flaquita de la primera fila (Trastornos da alimentación II)

15. Adelgazar ata morrer (Trastornos da alimentación III)

16. Rapaces do mundo na aula (A adaptación escolar dos nenos adoptados)

17. As outras intelixencias (Educación emocional I)

18. O crucial don de xentes (Educación emocional II)

19. Manipuladores e vítimas (Educación emocional III)

20. Prohibido pasar (Educación emocional IV)

21. O xornal na aula (Concurso para profesores)

22. Eu paso e ti agredes (Habilidades sociais I)

23. Aceptarse y respetar a los demás (Habilidades sociais II)

24. Falar sen dar pío (A linguaxe non verbal)

25. Pais e fillos do mesmo pao (As habilidades sociais na casa I)

26. ¡Saúda aos avoíños! (As habilidades sociais na casa II)

27. O traballo escolar ben feito (Como presentar traballos por escrito)

28. Evita que el texto sea ilegible (Guión para mejorar la escritura)

29. Separaciones, divorcios y niños (Hijos de padres separados I)

30. Conocer a la novia de mi padre (Hijos de padres separados II)

31. Cuando sea mayor quiero ser... (Cómo tomar decisiones con éxito)

32. Tengo que decidirme: ¿ciclos formativos o universidad? (Un repaso a los 400 títulos oficiales)

33. Trabajar en verano: una buena opción para los más valientes (Como elaborar un buen currículo)

CURSO 2007-2008

34. A difícil volta á escola (Unha estratexia de autoanálise)

0 comentarios