Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

CANDIDATURA Á XUNTA DIRECTIVA DE A.P.O.E.GAL

CANDIDATURA Á XUNTA DIRECTIVA DE A.P.O.E.GAL
PRESIDENTE: DANIEL VEIGA MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTA: ANA TORRES JACK
SECRETARIA: GEMA CASTRO PICO
TESOUREIRO: LUIS ALBERTO VARELA PÉREZ
VOCALÍA DE COMUNICACIÓN: SONIA FERRO CID
VOCALÍA DE FORMACIÓN: JUAN LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
LIÑAS BÁSICAS DO PROXECTO DE ACTUACIÓN
1.- Fomentar a continuidade e consolidación da asociación.
2.- Traballar na defensa dos intereses comúns da orientación educativa en Galicia.
3.- Afianzar a presenza e a relevancia da orientación na comunidade educativa e no conxunto da sociedade.
4.- Potenciar a formación permanente -entre outras áreas, en novas tecnoloxías- dos asociados/as mediante convenios cos centros de formación.
5.- Servir de plataforma para o intercambio de experiencias.
6.- Servir de interlocutor ante as distintas Administracións.
7.- Manter e afianzar os vínculos con outras asociacións estatais e internacionais.

0 comentarios